รับสมัครพนักงานขาย
ประจำกรุงเทพและต่างจังหวัด หลายอัตรา
 
 
 
สนใจติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง หรือจดหมายสมัครงานถึง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เซนต์ เมดิคอล กรุ๊ป จำกัด
info@saintmedical.com
โทรศัพท์ 0 2527 875-8