www.saintmedical.com
   - A   + A
 Search
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า


การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด

การผ่าตัดรักษาโรคนอนกรนมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของการนอนกรน มีรายละเอียดดังนี้ การผ่าตัดแก้ไขทางเดินหายใจอุดตันขณะนอนหลับ แพทย์จะแก้ไขให้ตรงตำแหน่งที่มีการอุดตัน ซึ่งอาจมีอยู่หลายแห่ง แต่ที่สำคัญมีอยุ่ 2 ตำแหน่งคือ บริเวณหลังเพดานอ่อน และบริเวณหลังโคนลิ้น โดยการผ่าตัดมีจุดมุ่งหมาย เพื่อทำให้ทางเดินหายใจทุกแห่งที่แคบกว้างขึ้น ไม่เกิดการอุดตันขณะนอนหลับอีก ไม่ใช่เพียงแต่ลดเสียงกรนอันน่ารำคาญเท่านั้น

เสียงกรน เป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัย ที่บอกว่า คนนั้นมีปัญหาการหายใจขณะนอนหลับ การผ่าตัดเพียงเพื่อให้เสียงกรนเบาลง แต่ยังมีการหยุดหายใจอยู่ เช่น การผ่าตัดด้วยเลเซอร์ ในกรณีที่เป็นโรคนอนกรนชนิดมีการหยุดหายใจร่วมด้วย กลับเป็นผลร้ายต่อผู้ป่วย เพราะเปรียบเสมือน การทำให้ผู้ป่วยยังคงตกอยู่ในภาวะที่เป็นอันตราย แต่ปราศจากสัญญาณเตือนภัย

การผ่าตัดรักษาโรคนอนกรนมีหลายวิธี ขึ้นอยู่กับชนิดของการนอนกรน มีรายละเอียดดังนี้


การผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อนโดยเลเซอร์
(Laser Assisted Uvulopalatopolasty = LAUP)

เป็นการผ่าตัดบริเวณลิ้นไก่และเพดานอ่อน สามารถทำได้โดยการใช้ยาชาเฉพาะที่ แผลผ่าตัด จะเป็นแผลชนิดเปิดทำให้มีอาการเจ็บมากและแผลหายช้า การทำผ่าตัดวิธีนี้จะทำผ่าตัดทีละน้อย และจะรอดูผลหลังการผ่าตัดประมาณ 2-3 เดือน ถ้าอาการกรนหายไป หรือลดน้อยลงจนยอมรับได้ ก้ไม่ต้องผ่าตัดเพิ่ม แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นอาจจะ ต้องทำซ้ำอีก วิธีเลเซอร์ จะไม่ได้ผลดีนัก ในกรณีที่เป็นการนอนกรนชนิดอันตรายที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วย จะใช้เฉพาะกรณีที่เป็นการนอนกรนชนิดธรรมดาเท่านั้นการผ่าตัดตกแต่งช่องคอและ เพดานอ่อน
(Uvulopatatopharyngoplasty = UPPP.)

เป็นการผ่าตัดเพื่อลดขนาดของเพดานอ่อน ลิ้นไก่และผนังด้านข้างของช่องคอ รวมทั้งอาจจำเป็นต้องตัดต่อมทอมซิลออกร่วมด้วย เพื่อทำให้ทางเดินหายใจกว้างขึ้น การผ่าตัดต้ออาศัยการดมยาสลบ และจะต้องอยู่โรงพยาบาล เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 1 คืน แผลผ่าตัดจะถูกเย็บปิด แผลจึงหายเร็ว โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ และจะเจ็บคอหลังผ่าตัดประมาร 1 สัปดาห์ ยังมีการผ่าตัดอีกหลายวิธีที่มีหลักการ คือ เพื่อเปิดช่องทางเดินหายใจให้กว้างขึ้น เช่นการพยายามให้ลิ้นเคลื่อนมาด้านหน้า เพื่อทำให้ช่องทางเดินหายใจบริเวณหลังโคนลิ้นกว้างขึ้น และป้องกันไม่ให้ลิ้นตกลงไปอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ

นอกจากนั้นยังมีการผ่าตัดอื่นๆ ตามสิ่งผิดปกติของผู้ป่วย เช่นการผ่าตัดแก้ไขภาวะอุดตันในโพรงจมูก เพื่อขจัดภาวะทางเดินหายใจอุดตันให้หมดไป เช่น การผ่าตัดแก้ไขกรณีผนังกั้นโพรงจมูกคด หรือการผ่าตัดไวนัสอักเสบ และริดสีดวงจมูก หรือการผ่าตัดลดขนาดเยื่อบุจมูกที่บวมมากการผ่าตัดตกแต่งเพดานอ่อน (Uvulopalatal Flap)

เป็นการผ่าตัด เพื่อพับลิ้นไก่ขึ้นสู่ด้านบน บริเวณเพดานอ่อน ทำให้ลิ้นไก่ และเพดานอ่อนส่วนล่างตึงขึ้น กว้างขึ้นไม่ขวางทางเดินหายใจ และไม่สะบัดเวลานอนหลับ มักต้องทำการผ่าตัดโดยการดมยาสลบ และต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า 
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Saint Medical Group Co.,Ltd.
Tel : 662-5278075-8