www.saintmedical.com
   - A   + A
 Search
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า


แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคนอนกรน
จะทำการตรวจหา 2 ประการ

ประการแรก คือ ตรวจค้นหาตำแหน่งการอุดกั้นของทางเดินหายใจที่ทำให้เกิดโรคนอนกรน โดยศัลยแพทย์หู คอ จมูก จะสอบถามเกี่ยวกับการนอนกรน และอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น โรคประจำตัว ประวัติการใช้ยา ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง เพื่อนำมาคำนวณหามวลของร่างกาย วัดขนาดรอบคอ ตรวจวัดความดันโลหิต ตรวจลักษณะโครงสร้างใบหน้า และกราม ตรวจอย่างละเอียดทางหู คอ จมูก ทั้งหมด รวมทั้งใช้กล้องส่องตรวจขนาดเล็ก เพื่อตรวจดูรายละเอียดของทางเดินหายใจส่วนบน ตั้งแต่จมูกลงไปถึงกล่องเสียงหลอดลมใหญ่ ในบางรายอาจมีการตรวจเอกซเรย์ เพื่อหาตำแหน่งที่ตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนบน


 

จากข้อมูลทั้งหมด ถ้ามีลักษณะของการนอนกรน ที่มีภาวะหยุดหายใจร่วมด้วย แพทย์จะแนะนำให้ตรวจการนอนหลับที่เรียกว่า Polysomnography (การตรวจการนอนหลับในห้องปฏิบัติการ อาจเรียกอีกชื่อได้ว่า Sleep Laboratory) ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะหลับโดยเฉพาะภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยผู้ป่วยจะมานอนในห้องปฏิบัติการทั้งคืน

ปัจจุบันมีเครื่องมือที่มีขนาดเล็กพกติดตัวสำหรับ ตรวจการนอนหลับที่บ้าน เพื่อให้บรรยากาศการนอนหลับเหมือนปกติที่สุด ทำให้ไม่ต้องวิตกกังวล ข้อมูลเกี่ยวกับการนอน และการหายใจ ตลอดจนการทำงานของสมอง และหัวใจ และระดับออกซิเจนในเลือด จะถูกบันทึกไว้ตลอดการนอนหลับทั้งคืน จากข้อมูลเหล่านี้ แพทย์จะทราบว่า ผู้ป่วยมีปัญหารุนแรงมากน้อยเพียงไร

  ตรวจการนอนหลับที่บ้าน คลิ๊กที่นี่ ...


การรักษาโรคนอนกรน

  • ควบคุมน้ำหนักไม่ให้น้ำหนักเกินกณฑ์
  • ออกกำลังกาย เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง และกล้ามเนื้อแข็งแรงตื่นตัว
  • หลีกเลี่ยงการนอนหงาย โดยพยายามนอนในท่าตะแคงและ นอนศรีษะสูงเล็กน้อย
  • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับ หรือยากล่อมประสาทก่อนนอน
 

  • กรณีที่เป็นการนอนกรนชนิดอันตราย ที่มีการหยุดหายใจร่วมด้วย อาจใช้เครื่องที่เรียกว่า Nasal CPAP. (nasal continuous positive airway pressure) ใส่ครอบจมูกขณะหลับ เครื่องนี้จะอัดอากาศที่มีแรงดันเข้าไปในทางเดินหายใจ เพื่อทำให้ช่องทางเดินหายใจที่แคบกว้างขึ้น เนื่องจากเครื่องจะสร้างความดันในทางเดินหายใจให้เป็นบวก ตลอดเวลา เป็นการป้องกันการยุบตัวของทางเดินหายใจ จึงทำให้หายใจได้สะดวกขึ้น และหลับสบายขึ้น วิธีนี้ปลอดภัย และได้ผลดีในผู้ป่วยเกือบทุกราย
 


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า 
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Saint Medical Group Co.,Ltd.
Tel : 662-5278075-8