www.saintmedical.com
   - A   + A
 Search
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า


สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก

 • ต่อมทอมซิล (ที่เห็นเป็นก้อนอยู่ข้างลิ้นไก่ ในลำคอทั้งสองข้าง) หรือต่อมอะดินอยด์ (อยู่บริเวณด้านหลังโพรงจมูก) มีขนาดโตมาก เพราะมีการอักเสบเรื้อรัง ซึ่งอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการอักเสบเรื้อรังของบริเวณช่องปก ฟัน ช่องคอ ช่องจมูก รวมทั้งโพรงไวนัส

 
 • ภาวะจมูกอักเสบเรื้อรัง เช่น โรคภูมิแพ้ หรือไซนัสอักเสบ โดยเฉพาะไซนัสอักเสบเรื้อรัง หรือภาวะที่มีเนื้องอกในโพรงจมูก เช่นริดสีดวงจมูก หรือมีผนังกั้นจมูกคด ซึ่งมักเกิดร่วมกับเยื่อจมูกบวมโต ทำให้แน่นจมูก หายใจไม่สะดวก ต้องอ้าปากช่วยยิ่งทำให้นอนกรนมากขึ้น
 • บางราย มีความผิดปกติแต่กำเนิด ทำให้กระดูกใบหน้าเล็ก หรือมีเนื้อเยื่อในทางเดินหายใจใหญ่ เช่น มีลิ้นโต เป็นสาเหตุให้มี ภาวะอุดตันของทางเดินหายใจได้ในขณะนอนหลับ

ปัญหาและผลเสียต่อสุขภาพในเด็ก

ในเด็กการอุดกั้นทางเดินหายใจที่ไม่มาก หรือ เสียงกรนที่ไม่ดังมากนัก อาจก่อปัญหาการนอนหลับไม่สนิท และสร้างผลเสียต่อสุขภาพเด็กได้ ฉะนั้นจึงไม่อาจคำนึงถึงแค่เสียงกรนที่ดังเท่านั้น (Consider more than an acoustic anoyance)

ปัญหาที่เกิดกับเด็กที่มีภาวะการอุดกั้นทางเดินหายใจ หรือมีการนอนหลับไม่สนิท

 • มีภาวะที่ง่วงเหงาหาวนอนในเวลากลางวันมากกว่าเด็กทั่วไป (Daytime Sleepness)
 • มีการขาดสมาธิ หรือลักษณะของการอยู่ไม่สุข ก้าวร้าง หดหู่ (Loss of Concentration, Hyperactivity, aggression, depression)
 • เด็กในวัยเรียน มีปัญหาในการเรียน และมีความทนในการออกกำลังกายลดลง
 

 • มีการเติบโตไม่สมวัย ทั้งทางด้านส่วนสูง และน้ำหนักทั้งนี้อธิบายได้จาก
  -
  มีการอักเสบติดเชื้อ ของตอมทอนซิลและ อดีนอยด์บ่อยๆ
  - ภาวะที่นอนหลับไม่สนิท ทำให้มีการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะหลับ มีการใช้พลังงานมากขึ้น
  - การลดลงของฮอร์โมนการเจริญเติบโต (growth hormone) ซึ่งจะมีการหลั่งสูงสุดในช่วงการนอนหลับลึก
  - ภาวะการอุดตันในจมูก ทำให้ต้องหายใจทางปาก การรับประทานอาหารไม่สะดวก และทำให้การรับรู้รส และกลิ่นลดลง ความอยากอาหารก็ลดลงด้วย
  - ยังทำให้เกิดการติดเชื้อของหูชั้นกลางและ มีน้ำขัง (20% case มี Postnasal airway obstruction) และมีการอักเสบของโพรงไซนัส เพิ่มขึ้นเนื่องจากเยื่อบุโพรงจมูกขาดความชุ่มชื้น และความอบอุ่น ความสามารถในการกรองเชื้อโรคลดลง ทั้งนี้พบว่าเด็กกลุ่มนี้มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้น ภายหลังการผ่าตัดต่อมทอมซิล และอะดีนอยด์
  - ภาวะปัสสาวะรดที่นอน (Nocturnal enuresis, Bed-wetting) เนื่องจากความตึงตัวของกล้ามเนื้อลดลงมาก ในช่วงที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจขณะหลับ
 


 • มีเสียงพูดไม่ชัด โดยเฉพาะเสียง ม. น. ง. เพราะเป็นเสียง นาสิก ต้องมีลมผ่านออกทางจมูก หรือมีลักษณะเหมือนมีก้อน อมในลำคอ 
 • โครงสร้างใบหน้าผิดปกติ (adenoid face) เนื่องจากต่อมอะดีนอยด์โต เกิดลักษณะใบหน้า ยาว แบน จมูกแบน ริมฝีปากสั้น ปากเผยอปิดไม่สนิท มีการหายใจทางปาก และพบว่ามีแนวโน้มต้องจัดฟัน เมื่ออายุมากขึ้น (87%)
 • ภาวะไหลตายในเด็กทารก (SIDS Sudden infant death syndrome) พบว่าส่วนหนึ่งของทารกกลุ่มนี้ มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจ อธิบายได้ว่าทารกเหล่านี้ไม่สามารถทนทาน ต่อภาวะการลดลงของออกซิเจน  และการเปลี่ยนแปลงของภาวะกรดด่าง  (Acid base balance)

นอกจากนี้ อาจเป็นสาเหตุของโรคหัวใจได้ เนื่องจากหัวใจต้องทำงานหนักกว่าปกติ (Premature cardiac morbidity and mortality) ภาวะอื่นที่พบได้คือ ภาวะอกโป่งหรือ ไส้เลื่อนของสะดือ และฝันร้าย


 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า 
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Saint Medical Group Co.,Ltd.
Tel : 662-5278075-8