www.saintmedical.com
   - A   + A
 Search
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า


ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน

 1. นอนกรนเสียงดัง ทำให้รบกวนผู้ที่อยู่ด้วย บางรายทำให้เกิดปัญหาการดำเนินชีวิตคู่ได้
 2. ร่างกายอ่อนเพลีย รู้สึกว่านอนไม่พอ ทำให้เกิดอาการง่วงนอน ซึ่งเป็นผลเสีย ต่อการเรียน การทำงานหรือเกิดอุบัติเหตุในการขับรถ หรือการควบคุมเครื่องจักรกล
 3. ไม่มีสมาธิในการทำงาน ความสามารถในการจดจำลดน้อยลง หงุดหงิด อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ
 4. ในเด็กจะมีพัฒนาการของสมองและร่างกายไม่ดี เพราะได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอ ปัสสาวะรดที่นอน
 5. มีโอกาสเสี่ยงมากขึ้นที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคของหลอดเลือดในสมอง (เช่น อัมพาต) และโรคหัวใจขาดเลือด (อาจทำให้เสียชีวิตทันที เพราะหัวใจทำงานผิดปกติ ขณะเกิดภาวะหยุดหายใจในช่วงนอนหลับ ที่ชาวบ้านเรียกว่า ไหลตาย) ได้มากกว่าคนปกติ เป็นเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันสมควร

 

คัดลอกจากวารสารทางการแพทย์ Chest 1998:(1) : 9-14
เรื่อง Mortality and Apnea Index in Obstructive Sleep Apnea :
Exprience in 385 Male Patients โดย Jiang He et al,

ปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการนอนกรนได้มากขึ้นหรือรุนแรงขึ้น

 • อายุมาก ทำให้เนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อของทางเดินหายใจบริเวณลำคอ เช่น ผนังด้านข้างของช่องคอ ลิ้นไก่ เพดานอ่อน ลิ้นหย่อนยาน และขาดความตึงตัวทำให้ตกไปขวางทางเดินหายใจได้ง่าย

 
 • เพศชาย จะกรนมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากฮอร์โมนเพศหญิงจะมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อ ที่ทำหน้าที่ขยายช่องทางเดินหายใจมีความตึงตัวที่ดี
 • อ้วน ทำให้ไขมันสะสมที่ด้านข้างของช่องลำคอมากขึ้น ทำให้ช่องทางเดินหายใจ แคบลง
 • ภาวะใดที่ทำให้จมูกคัดแน่น จะทำให้การหายใจติดขัดและลำบากมากขึ้น เช่น ผนังกั้นโพรง จมูกคด เยื่อบุจมูกอักเสบ และเนื้องอกในจมูก เป็นต้น
 • สุราและยานอนหลับ จะทำให้กล้ามเนื้อที่เปิดช่องทางเดินหายใจอ่อนแรง ทำให้เกิดภาวะทางเดินหายใจอุดตันได้ง่าย และมีผลกดการทำงานของสมองทำให้สมองตื่นขึ้นมา เพื่อตอบสนองต่อภาวะการขาดออกซิเจนได้ช้า ซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้เมื่อเกิดภาวะการหยุดหายใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลเสียต่อสมองและหัวใจ

 • ลักษณะโครงสร้างของกระดูกใบหน้า คนที่มีคางเล็กหรือกระดูกแก้มแบน จะมีผลทำให้ช่องทางเดินหายใจบริเวณลำคอแคบ
 • การสูบบุหรี่ ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของทางเดินหายใจแย่ลง
 • กรรมพันธุ์ พบว่าผู้ที่มีประวัติโรคนอนกรนในครอบครัว  จะมีโอกาสเป็นโรคนอนกรนได้มากขึ้น
  

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  การนอนกรนหรือภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
  ผลเสียและปัจจัยที่ทำให้เกิดการนอนกรน
  สาเหตุของการนอนกรนในเด็ก
  แนวทางการตรวจวินิจฉัย /การรักษาโรคนอนกรน
  การตรวจความผิดปกติขณะนอนหลับ (Polysomnograph)
  การรักษาการนอนกรนโดยวิธีผ่าตัด
  การรักษาการนอนกรนด้วยเครื่องซอมโนพลาสตี้ (Somnoplasty)
  แบบทดสอบว่าคุณมีปัญหาโรคนอนกรนหรือเปล่า 
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Saint Medical Group Co.,Ltd.
Tel : 662-5278075-8