www.saintmedical.com
   - A   + A
 Search
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน

บริการบันทึกการนอนหลับที่บ้าน

Sleep test หรือ polysomnograph เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ปัจจุบันสามารถนำเครื่องไปติดตั้งถึงบ้านผู้ป่วย ซึ่งจะมีข้อดีกว่า การตรวจในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาล คือบรรยากาศในการนอนเหมือนเดิม และค่าใช้จ่ายถูกกว่า มีข้อเสียคือ กรณีสายสัญญาณหลุดไม่สามารถแก้ไขในคืนนั้นได้ เป็นต้น
การตรวจการนอนหลับ (sleep study) แบ่งเป็นประเภทต่างๆได้  4 ประเภท  ตามจำนวนสัญญาณและรูปแบบการตรวจวัด  ได้แก่

1.               Type 1 sleep study: Full attended polysomnography (³ 7 channels) เป็นการตรวจวัดสัญญาณต่างๆที่ใช้ประกอบในการแปลผลการนอนหลับอย่างครบถ้วน  ได้แก่  คลื่นสมอง (electroencephalogram, EEG) คลื่นกล้ามเนื้อลูกตา (electro-oculogram, EOG),  คลื่นกล้ามเนื้อคางและขา  (chin & leg electro-myogram [EMG]), คลื่นหัวใจ  (electrocardiogram, ECG),  ลมหายใจ (airflow),  การขยับเคลื่อนไหวของทรวงอกและช่องท้อง (chest & abdominal movement),  ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด  (oxygen saturation), ท่าทางการนอน (body position) โดยระหว่างการตรวจนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ เฝ้าสังเกตสัญญาณต่างๆ  ผ่านทางจอคอมพิวเตอร์และกล้องวิดีโอตลอดเวลา 
2.               Type 2 sleep study: Full unattended polysomnography (³ 7 channels) เป็นการตรวจวัดสัญญาณต่างๆ ที่ครบถ้วนเช่นเดียวกับ type I sleep study เพียงแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่เฝ้าในระหว่างการตรวจ 
3.               Type 3 sleep study: Limited channel devices (4-7 channels) เป็นการตรวจเฉพาะระบบหัวใจและการหายใจ  โดยทำการตรวจได้ทั้งแบบ attended หรือ unattended  กล่าวคือ จะมีการตรวจวัดสัญญาณต่างๆ คล้ายกับ type I sleep study แต่ไม่มีการติด EEG, EOG, chin & leg EMG 
4.           Type 4 sleep study: 1 or 2 channels devices เป็นการตรวจวัดเพียงแค่ 1-2 สัญญาณ โดยส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วย oxygen
saturation ร่วมกับการวัด airflow ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ และมีข้อจำกัดในการใช้มาก


ภาพการติดอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับ Type 1 , 2

 

ภาพการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจการนอนหลับ

   ขั้นตอนปฎิบัติในการตรวจการนอนหลับ

  1. เมื่อถึงวันนัดหมาย กรุณาอาบน้ำ สระผม (ไม่ใส่ครีมนวด)ไว้ก่อน ชุดนอนควรเป็นแบบเสื้อผ่าหน้า ทำกิจวัตรประจำวันตามปกติ เช่น เคยรับประทานยาก็ทานยาตามปกติ
  2. พนักงานจะไปถึงที่นัดหมาย (โดยปกติจะเป็นบ้านของลูกค้าเอง) เวลาประมาณ 20.30  ทุ่ม เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 15 นาที (ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในห้องนอน) สำหรับการติดแบบ Type 3 ใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 40 นาที สำหรับการติดแบบ Type 2
  3. หลังจากติดตั้งอุปกรณ์เสร็จแล้ว สามารถอ่านหนังสือ ดูทีวีหรือเข้าห้องน้ำตามปกติ
  4. เข้านอนตามเวลาปกติ
  5. ในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ตื่นนอนตามเวลาปกติ และถอดสายสัญญาณ ต่างๆ ใส่กระเป๋า
  6. พนักงานบริษัท จะไปรับเครื่องกลับตามเวลานัดหมาย
  7. บริษัท จะทำการส่งผลข้อมูลไปให้แพทย์ เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป ภายใน 4 วันทำการ
ติดต่อนัดหมายกับทางบริษัท ฯ (จองคิว) สายด่วน  083 989 5842

หมายเหตุ บริษัท ฯ บริการบันทึกข้อมูล ส่วนการวินิจฉัยต้องติดต่อแพทย์เท่านั้นบุคคลที่สมควรได้รับการตรวจการนอนหลับ

1.             Loud irregular snoring (นอนกรนเสียงดังไม่สม่ำเสมอ)

2.             Stroke (โรคสมองขาดเลือด)

3.             Pronounced daytime fatique and drowsiness (อ่อนเพลีย เหนื่อยล้า และง่วงหงาวหาวนอนในเวลากลางวัน)

4.             Hypertension (โรคความดันโลหิตสูง)

5.             Impaired concentration irritability (หงุดหงิดง่าย/ไม่มีสมาธิ)

6.             Erectile dysfunction (อวัยวะเพศไม่แข็งตัว)

7.             Diabetes mellitus type II (โรคเบาหวานชนิดที่ 2)

8.             ผู้ขับขี่ยวดยานพาหนะสาธารณะ เช่นนักบิน พนักงานขับรถไฟ พนักงานขับรถโดยสาร พนักงานขับรถขนส่งสินค้า และ พนักงานที่ต้องควบคุมเครื่องจักร เป็นต้น

  
Home Contact us เช็คอีเมล สมัครงาน
Web hosting | website builder |เว็บไซต์สำเร็จรูป by ninenic ©Copyright 2002-2020 All rights reserved.
Saint Medical Group Co.,Ltd.
Tel : 662-5278075-8